10 Temmuz 2020

Özümsenmesi Gereken Fikir Adamı Cemil Meriç’ten İnciler

ile Adem Işıkdere
 • Kendini tanımak, marifetlerin marifeti.
 • İnsanlar kıyıcıydılar kitaplara sığındım.
 • İyilik eden mükâfat beklediği an tefecidir.
 • Kahramanlık, hatada ısrar etmemektir.
 • Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir.
 • İnsan hafızasının gücü nisbetinde acı çeker.
 • Görenin yalnızlıktan, şikayete hakkı yoktur..
 • Coğrafyamızda tek kıta vardı, kafatasımızda tek yarım küre.
 • Kitap, zekayı kibarlaştırır.
 • Zulmün karşısında tarafsızlık, namussuzluktur.
 • Ben bu kadar acıyı sen de başkalarına benze diye çekmedim.
 • Zindanıma geldiğin zaman iki yol vardı önümde: cinnet ve ölüm, Sen üçüncü oldun.
 • Bazıları taçla doğar, bazıları kılıçla. Ben kalemle doğmuşum.
 • İzm’ler idraklerimize giydirdiğimiz deli gömlekleridir.
 • Hiçbir zafer umulanı vermez ve hiçbir yenilgi mutlak değildir.
 • Tarih çizilecek bir tablo değil çözülecek bir bilmecedir..
 • Olgunlaşmak kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekânın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demek.
 • Asi, isyan ediyorsa yeni bir tanrı bulmak amacıyladır.
 • Hangi beste sözün musikisiyle, sözün füsunuyla boy ölçüşebilir.
 • Türkiyede ki kavga Hilâl ile haç ın kavgasıdır.
 • Çıkar konuşunca vicdan susar..
 • Imtihandan geçmeyen sevgi, saman alevidir.
 • Meçhule açılan bir kapıdır kitap. Meçhule, yani masala, esrara, sonsuza.
 • Kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim.
 • Gençliğim ahlaksız bir vadide akan başıboş bir ırmaktı.
 • Her yüzyılda birkaç kişi düşünür, diğerleri ise onların düşündüğünü düşünür.
 • Düşünce, bir meydan okuyuşa idrakimizin verdiği cevaptır.
 • Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız, bizden âlâ akraba mı olur?
 • Çok zaman kaybettim. Çok zaman ve biraz ümit. Yaşamak bu galiba.
 • O kadar yalnızdım ki; karanlıklardan iblisin eli uzansa minnetle sıkardım.
 • Ortada bir pasta var saģdan yiyene sağcı soldan yiyene solcu demişler.
 • Muhteşem bir maziyi daha muhteşem bir istikbale bağlayan bir köprü olmak isterdim
 • Siz namuslulardan olun, ne kadar az olduğunuzu göreceksiniz.
 • Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını “yaşanmaz”laştıranlardır..
 • Ne kadar müslüman varsa o kadar Allah vardır.
 • Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı bu ülkede bilim adamı nasıl çıkar?
 • Yalnızım diyorsun. Benimle olmadıktan sonra, beraber olmadıktan sonra yalnız olmak en güzeli.
 • Her büyük adam kucağında yaşadığı medeniyetin üvey evladıdır..Zira o başkalarının veya geleceğin çocuğu, kendi medeniyetinin değil.
 • Bu kavga, Olimpos Dağı’nın çocukları ile Hira Dağı’nın çocukları arasındadır. Ama Olimpos tek yürek, Hira mahzun.
 • Münakaşada zafer, mağlup olanındır, yenilmek zenginleşmektir.
 • İmânsız ve idealsiz nesiller türettik.Pusuda bekleyen yabancı ideolojiler setleri yıkılan ırmaklar gibi yayıldılar ülkeye.
 • memlekette sağcı-solcu, ilerici-gerici yoktur, bu memlekette namuslular ve namussuzlar vardır.
 • Olimpos dağının çocukları, Hira dağının evlatlarını asla kabullenemeyecektir.
 • Karanlıkları devirmek ve aydınlık bir çağın kapılarını açmak için en mükemmel silah kalem.Sözle ,yazıyla kazanılmayacak savaş yok.
 • Müslümanım, Müslüman bir çevrede doğdum. Ancak ne kadar inanıp inanmadığımın cevabını mahşer günü bilebileceğim.
 • Eğer şu zamanın bozukluğundan iğrenip ecdadın şerefli tarihini özlemek gericilikse, her namuslu Türk vatandaşı gericidir.
 • Kahraman aramaktan vazgeçeli yıllar oluyor sen de kalabalıktan herhangi birisin küçük tezatlar içinde bocalayan ne istediğini bilmeyen bir mösyö ya da sör.
 • Belimin bu kadar bükülmesinin sebebi bilesiniz ki biraz da sizin yükünüzü taşımamdan dolayıdır..
 • Her büyük adam kucağında yaşadığı medeniyetin üvey evladıdır..Zira o başkalarının veya geleceğin çocuğu, kendi medeniyetinin değil.
 • Dante cehennemi anlayamamış dostum. Cehennem hatıraların küllenmesi, ümitlerin susması. Cehennem haykıramamak, ağlayamamak.
 • Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanmak gericilik ise her namuslu insan gericidir.
 • Zeka rüzgarda unutulan mum, bencillik fanus. Senin fanusun yok. Ve şuurun hasta bir hayvanın korkularını aksettiren kırık bir ayna.
 • Düzgün bir insan olmak,samimi bir musluman olmakla başlar. Olympus un cocuklari hira daginin evlatlarini kabul etmezler.
 • Don Kişot olun. Tek hürmet ettiğim adamdır. Kaybedilmiş bir davanın bu kadar fedakar bir kahramanı olabilir. Öyle görmek ve inandırmak ihtiyacında. Dünya Sanço Panza’ larla dolu.
 • Yaratamıyorsun.Düşünce… düşünce berraktır,sen düşünemiyorsun.Dış dünyadan kopmuşsun , iç dünyan hasta bir hayvanın korkularını aksettiren ayna…kırık bir ayna.